Press Release

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

Thursday, 11/07/2019 | 8:35

Chiều 18/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình – MXP tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.
Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam.
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm Công ty Cổ phần 658 (Cụm công nghiệp Phong Phú), Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh), Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (Khu công nghiệp Phúc Khánh), và Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình – MXP (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo về thực hiện đầu tư các dự án, tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đã năng động, chủ động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, duy trì sản xuất hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước trong thời gian qua.Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã được phê duyệt; chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa các khâu sản xuất góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường. Liên kết các doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh, vươn ra thị trường tiêu thụ trong nước và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; giải quyết việc làm ổn định, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh nâng cao doanh thu và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Để duy trì hoạt động hiệu quả ổn định, các doanh nghiệp cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và tạo môi trường làm việc bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho công nhân.Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới. 

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Thái Bình